คลังข้อสอบ คลังความรู้ ป.6

วิชา ขื่อไฟล์ รายละเอียด จำนวน ดาวน์โหลด
คณิตศาสตร์ pre-math01.pdf เตรียมสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 1 ปรนัย 20 ข้อ พร้อมเฉลย 13889 ครั้ง DOWNLOAD
คณิตศาสตร์ pre-math02.pdf เตรียมสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 2 อัตนัย 10 ข้อ พร้อมเฉลย 12003 ครั้ง DOWNLOAD
คณิตศาสตร์ pre-math03.pdf เตรียมสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 3 อัตนัย 10 ข้อ พร้อมเฉลย 12009 ครั้ง DOWNLOAD
คณิตศาสตร์ pre-math04.pdf เตรียมสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 4 อัตนัย 20 ข้อ พร้อมเฉลย 11023 ครั้ง DOWNLOAD
คณิตศาสตร์ pre-math05.pdf เตรียมสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 5 ปรนัย 25 ข้อ พร้อมเฉลย 11082 ครั้ง DOWNLOAD
คณิตศาสตร์ pre-math06.pdf เตรียมสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 6 ปรนัย 40 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด 14695 ครั้ง DOWNLOAD
คณิตศาสตร์ pre-math07.pdf เตรียมสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 7แยกตามสาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ อัตนัย 20 ข้อ พร้อมเฉลย 10924 ครั้ง DOWNLOAD