คลังข้อสอบ คลังความรู้บ้านครูระ

>
ชั้น
วิชา
รายละเอียด
จำนวน
ดาวน์โหลด
ป. 6
คณิตศาสตร์
เตรียมสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 1 ปรนัย 20 ข้อ พร้อมเฉลย
16080
ป. 6
คณิตศาสตร์
เตรียมสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 2 อัตนัย 10 ข้อ พร้อมเฉลย
13241
ป. 6
คณิตศาสตร์
เตรียมสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 3 อัตนัย 10 ข้อ พร้อมเฉลย
12974
ป. 6
คณิตศาสตร์
เตรียมสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 4 อัตนัย 20 ข้อ พร้อมเฉลย
11941
ป. 6
คณิตศาสตร์
เตรียมสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 5 ปรนัย 25 ข้อ พร้อมเฉลย
12190
ป. 6
คณิตศาสตร์
เตรียมสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 6 ปรนัย 40 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด
16131
ป. 6
คณิตศาสตร์
เตรียมสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 7แยกตามสาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ อัตนัย 20 ข้อ พร้อมเฉลย
11912
ก่อนหน้า     1   2   3   4  
รวบรวมแบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้ ข้อสอบ คลังความรู้ระดับประถม ข้อสอบหลักสูตรใหม่ ข้อสอบตามตัวชี้วัด


www.krura.net

Hits 5731 Times